3 bước đơn giản & và dễ dàng để đăng ký hồ sơ vay

 1. 1

  Điền đơn đăng ký

  Hoàn tất nhập đơn đăng ký vay trong vòng 5 phút

 2. 2

  Chờ nhận cuộc gọi tư vấn

  Lắng nghe cuộc gọi thẩm định và tư vấn trong vòng 30 phút kể từ khi đăng ký

 3. 3

  Nhận tiền

  Nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng hoặc qua thẻ ATM kể từ khi hồ sơ được chuyển qua cho đối tác của Cashwagon


Cách tính khoản vay để thanh toán như thế nào?

Khách hàng (KH) có thể chọn bất kỳ khoản vay lên đến 2.500.000 VND để sử dụng trong vòng 12 tháng. Ví dụ, một KH muốn vay số tiền 2.000.000 VND trong 3 tháng.
Khách hàng chỉ cần hoàn trả chỉ thanh toán hàng tháng tối thiểu (MMP) mỗi tháng.
MMP = 2.000.000 VND x 40% = 800.000 VND

Khi KH quyết định trả đầy đủ khoản vay của mình, KH sẽ phải thanh toán đầy đủ tổng số tiền hoàn trả (TRA) vào cuối kỳ hạn 3 tháng.
TRA = 2.000.000 VND + (2.000.000 VND x 40%) = 2.800.000 VND