Aug 02, 2018

5 điều bạn cần thuộc nằm lòng để cải thiện điểm tín dụng

Điểm tín dụng là một trong những cơ sở quan trọng để ngân hàng xét duyệt các khoản vay tín chấp hoặc đồng ý cho bạn mở thẻ tín dụng. Nói cách khác, điểm tín dụng đóng vai trò tiên quyết trong mọi quá trình giao dịch tài chính của bạn. Vậy điểm tín dụng là gì? Làm thế nào để cải thiện điểm tín dụng cá nhân?

Điểm tín dụng phản ánh lịch sử tín dụng của bạn. Các thành phần cấu thành nên điểm tín dụng bao gồm:

  • 35% lịch sử thanh toán nợ: phản ánh thời gian thanh toán nợ của bạn, bao gồm việc thanh toán nợ đúng hạn hay trễ, thanh toán đủ hay không.

  • 30% các khoản nợ hiện tại: phản ánh các khoản nợ hiện tại bạn đang có.

  • 15% thời gian quan hệ tín dụng: phản ánh thời gian bạn thực hiện giao dịch tài chính với các ngân hàng, tổ chức tài chính – thời gian tốt nhất là từ 6 tháng trở lên.

  • 10% tín dụng mới: phản ánh những khoản tín dụng bạn mới mở.

  • 10% các khoản tín dụng phối hợp: phản ánh tất cả khoản tín dụng bạn có, bao gồm thẻ tín dụng.

Làm thế nào để cải thiện điểm tín dụng? Hãy thuộc nằm lòng 5 điều sau nhé:

Điều 1, luôn trả nợ đầy đủ và đúng hạn

Hãy đảm bảo bạn sẽ trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không chậm trễ dù chỉ một ngày và không vì bất kỳ lý do nào cả. Đây là cơ sở quan trọng để cải thiện điểm tín dụng của bạn.

Điều 2, thanh toán hết các khoản nợ đang bị chậm trễ

Nếu đang có khoản nợ bị trả chậm, điều cần làm trước tiên đó chính là thanh toán đầy đủ tất cả các khoản nợ để tránh trường hợp nợ càng để lâu, điểm tín dụng càng bị hạ thấp.

Điều 3, không phát sinh nợ mới quá nhiều

Nếu có nhiều khoản nợ, bạn nên thanh toán hết các khoản nợ này. Như vậy, khả năng vay nợ ở đợt sau của bạn sẽ dễ dàng hơn.

Điều 4, không vay hộ người khác

Khi vay hộ người khác, nếu người kia trả nợ muộn hoặc không đầy đủ, bạn là người chịu rủi ro khi điểm tín dụng của bạn sẽ bị hạ thấp.

Điều 5, sử dụng thẻ tín dụng thông minh

Bạn cần thanh toán thẻ tín dụng đúng hạn, đúng lúc và đầy đủ. Bạn cũng không nên dùng thẻ tín dụng để rút tiền mặt. Những điều này sẽ giúp cải thiện điểm tín dụng của bạn rất nhiều.

Trong trường hợp không may bị điểm tín dụng thấp và bị xếp vào nhóm nợ xấu không thể vay tiêu dùng, bạn có thể chọn hình thức vay tiền nhanh trong ngày tại cashwagon.vn. Liên hệ cashwagon.vn để biết thêm chi tiết ngay!

Aug 02, 2018