Apr 01, 2019

Cập nhật tình hình lãi suất vay quý I năm 2019

Cập nhật tình hình lãi suất vay và tín dụng quý I năm 2019 sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát và toàn cảnh hơn cho năm 2019. Từ đó, bạn hoàn toàn dễ dàng đưa ra những quyết định tài chính hợp lý hơn dựa trên đà biến động chung của thị trường.

Sáng 1/4/2019, thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong quý I/2019 đã được Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo.

Cụ thể, về công tác điều hành lãi suất, mặt bằng lãi suất cho vay được giữ ổn định ở mức 6-9% với cho vay ngắn hạn và 9-11% ở mức cho vay dài hạn. Cũng trong 03 tháng đầu năm 2019, lãi suất huy động của nhiều ngân hàng thương mại có tăng nhẹ. Lý giải cho điều này, do trong thời gian gần đây, các ngân hàng thương mại phải chuẩn bị cho việc áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn. Do đó, việc nỗ lực gia tăng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho các khoản vay trung và dài hạn là điều cần thiết.

Bên cạnh việc phải cơ cấu lại nguồn vốn, các ngân hàng thương mại cũng phải sắp xếp, điều chỉnh lại các dòng vốn huy động, vốn ngắn hạn. Do đó, khó có thể khẳng định biên độ lãi suất và tình hình lãi suất các quý tới năm 2019 sẽ diễn biến như thế nào.

Ngoài ra, ngân hàng nhà nước vẫn phải tích cực đảm bảo ổn định lãi suất đầu vào, đồng thời khuyến khích các ngân hàng/tổ chức tài chính giảm chi phí để lãi suất cho vay năm 2019 phải thấp hơn hoặc bằng lãi suất cho vay năm 2018.

Apr 01, 2019