Nov 20, 2018

Điểm tín dụng là gì? Vì sao điểm tín dụng quan trọng?

Nhắc đến vay tín chấp nghĩa là chúng ta đang nhắc đến uy tín và độ tín nhiệm – yếu tố quan trọng của bất kỳ người đi vay nào để ngân hàng/tổ chức tài chính xác định xem liệu họ có xét duyệt vay hay không. Để đánh giá uy tín của người vay, ngân hàng/tổ chức tài chính thường dựa vào một số đặc điểm như thu nhập, thông tin cá nhân rõ ràng và trên hết là điểm tín dụng.

Điểm tín dụng là gì? Vì sao điểm tín dụng lại quan trọng trong vay tín chấp? Hãy cùng đi tìm câu trả lời với Cashwagon tại bài viết sau.

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là điểm số phản ánh lịch sử tín dụng của bạn, bao gồm: lịch sử thanh toán các khoản vay, lịch sử tín dụng, tín dụng mới, số nợ... bạn đã có trong quá khứ và đang có hiện tại. Điểm tín dụng được cấu thành cụ thể từ các yếu tố sau:

Lịch sử thanh toán khoản vay: yếu tố này chiếm 35% số điểm tín dụng. Nếu thanh toán nợ đầy đủ và đúng hạn, điểm số này càng cao.

Số nợ bạn đang có: chiếm 30% điểm. Nợ càng nhiều, điểm càng thấp và ngược lại.

Thời gian quan hệ tín dụng: chiếm 15% tổng số điểm, phản ánh khoảng thời gian tài khoản tín dụng được mở. Thời gian càng dài, bạn càng được đánh giá cao.

Tín dụng mới: chiếm 10% tổng số điểm, phản ánh số tài khoản tín dụng được mở.

Các loại tín dụng khác: chiếm 10%. Yếu tố này phản ánh tất cả các loại tín dụng bạn đang sử dụng bao gồm cả thẻ tín dụng.

Vì sao điểm tín dụng quan trọng

Điểm tín dụng là yếu tố đặc biệt quan trọng để các ngân hàng/tổ chức tài chính xét duyệt cho bạn vay. Điểm số càng tốt, khả năng các ngân hàng/tổ chức tài chính xét duyệt cho bạn vay càng cao và ngược lại. Chính vì vậy, có thể nói điểm tín dụng chính là yếu tố quyết định để các ngân hàng/tổ chức tài chính đánh giá rủi ro và quyết định xem có nên chấp thuận hồ sơ vay của bạn hay không.

Hãy đảm bảo luôn giữ số điểm tín dụng của bạn ở mức tốt nhất để tăng cơ hội xét duyệt vay tín chấp, bạn nhé.

Nov 20, 2018