Sep 16, 2019

Thời gian giải ngân trung bình của các hình thức vay phổ biến hiện nay

Có 2 hình thức vay chính hiện nay: vay thế chấp, vay tín chấp. Trong đó, vay tín chấp tiêu dùng thêm các hình thức vay nhỏ lẻ khác như vay theo SIM, vay theo cà vẹt xe, vay theo hoá đơn điện nước, vay tiền mặt online... Vậy, hình thức vay nào có thời gian giải ngân nhanh nhất?

  • Vay thế chấp: Ít nhất 1 tuần (nếu không có trục trặc hồ sơ)
  • Vay tín chấp tiêu dùng: khoảng 5-7 ngày
  • Vay theo SIM: 3-5 ngày
  • Vay theo hoá đơn điện nước: 3 – 5 ngày
  • Vay theo cà-vẹt xe: 3 – 5 ngày
  • Vay tiền mặt online: 1 ngày

Như vậy, nếu cần tiền gấp trong ngày, vay tiền mặt online chính là hình thức vay phù hợp nhất. Cashwagon là cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các khoản vay tiền mặt online dễ dàng và nhanh chóng. Truy cập cashwagon.vn ngay để biết thêm chi tiết.

Sep 16, 2019