3 bước đơn giản & và dễ dàng để vay tiền

 1. 1

  Điền đơn đăng ký

  Hoàn tất nhập đơn đăng ký vay trong vòng 5 phút

 2. 2

  Chờ nhận cuộc gọi

  Lắng nghe cuộc gọi xét duyệt trong vòng 30 phút kể từ khi đăng ký

 3. 3

  Nhận tiền

  Nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi phê duyệt