3 bước đơn giản & và dễ dàng để đăng ký hồ sơ vay

 1. 1

  Điền đơn đăng ký

  Hoàn tất nhập đơn đăng ký vay trong vòng 5 phút

 2. 2

  Chờ nhận cuộc gọi tư vấn

  Lắng nghe cuộc gọi thẩm định và tư vấn trong vòng 30 phút kể từ khi đăng ký

 3. 3

  Nhận tiền

  Nhận tiền bằng tài khoản ngân hàng hoặc qua thẻ ATM kể từ khi hồ sơ được chuyển qua cho đối tác của Cashwagon