Cashwagon.vn

Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ: Những điểm khác biệt

Rất nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi cho Cashwagon về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, hôm nay Cashwagon sẽ giới thiệu cách phân biệt 2 loại hình bảo hiểm này:

1 Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hợp đồng bảo hiểm mà người tham gia đóng tiền định kỳ (thường là hàng tháng hoặc hàng năm) cho công ty bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định, và sau đó sẽ được hưởng một khoản tiền bảo hiểm được định trước khi hợp đồng hết hạn hoặc khi người tham gia gặp rủi ro nhất định như tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.

bao hiem nhan tho la gi

Bảo hiểm nhân thọ thường được sử dụng như một công cụ để bảo vệ tài chính cho người tham gia và gia đình của họ trong trường hợp người tham gia mất khả năng lao động hoặc qua đời, và tiền bảo hiểm nhân thọ thường được sử dụng để đảm bảo nguồn thu nhập thay thế hoặc chi trả các khoản nợ còn lại.

Bạn nên đọc chi tiết: Bảo hiểm nhân thọ là gì ? Các loại hình, cách lựa chọn bảo hiểm nhân thọ

2 Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại bảo hiểm không liên quan đến tính mạng hay sức khỏe của người tham gia.

bao hiem phi nhan tho

Thay vào đó, nó bảo vệ cho các tài sản, công việc, hoạt động kinh doanh, hoặc các rủi ro khác không liên quan đến tính mạng của người tham gia.

Bạn nên tìm hiểu thêm: Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ là gì, lợi ích ra sao

3 Sự khác nhau về tính chất của đối tượng bảo vệ

Bảo hiểm nhân thọ chủ yếu bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người tham gia. Đây là loại bảo hiểm thường được lựa chọn bởi những người muốn đảm bảo rằng họ và gia đình sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm nếu xảy ra sự cố không may như tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn.

Bảo hiểm phi nhân thọ, trong khi đó, bảo vệ cho các tài sản, công việc, hoạt động kinh doanh hoặc các rủi ro khác không liên quan đến tính mạng của người tham gia. Đối tượng bảo vệ của bảo hiểm phi nhân thọ có thể là tài sản vật chất, tài sản tài chính, doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, hoạt động đầu tư, và nhiều loại hoạt động kinh doanh khác.

5 Sự khác nhau về mục đích sử dụng của bảo hiểm

Mục đích sử dụng của bảo hiểm nhân thọ chủ yếu là đảm bảo nguồn thu nhập thay thế cho người tham gia và gia đình trong trường hợp người tham gia mất khả năng lao động hoặc qua đời. Khoản tiền bảo hiểm nhân thọ có thể được sử dụng để chi trả các khoản nợ còn lại, chi trả học phí, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, và đảm bảo sự ổn định tài chính cho gia đình trong tương lai.

Trong khi đó, mục đích sử dụng của bảo hiểm phi nhân thọ là đảm bảo an toàn tài sản, công việc, hoạt động kinh doanh hoặc các rủi ro khác không liên quan đến tính mạng của người tham gia. Bảo hiểm phi nhân thọ có thể bảo vệ các tài sản vật chất như nhà cửa, phương tiện di chuyển, tài sản tài chính như tiền

đầu tư, cổ phiếu, trái phiếu, và các loại tài sản khác. Ngoài ra, bảo hiểm phi nhân thọ còn có thể bảo vệ cho công việc, hoạt động kinh doanh, trách nhiệm pháp lý, và nhiều rủi ro khác không liên quan đến tính mạng của người tham gia.

6 Sự khác nhau về thời hạn bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ thường có thời hạn dài hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ. Thời hạn của bảo hiểm nhân thọ có thể kéo dài từ vài năm đến cả đời người tham gia, tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm và điều khoản hợp đồng. Người tham gia có thể đóng tiền bảo hiểm theo định kỳ hoặc một lần đóng trước, và sau khi hết thời hạn bảo hiểm, họ có thể nhận lại khoản tiền tích luỹ hoặc tiền bảo hiểm theo điều khoản hợp đồng.

Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường có thời hạn ngắn hơn, từ vài tháng đến vài năm, tùy thuộc vào loại bảo hiểm và điều khoản hợp đồng. Đóng tiền bảo hiểm cho bảo hiểm phi nhân thọ thường là định kỳ, và sau khi hết thời hạn bảo hiểm, người tham gia phải gia hạn hợp đồng mới nếu muốn tiếp tục được bảo vệ.

7 Sự khác nhau về giá trị bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ thường có giá trị bảo hiểm cao hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ. Điều này là do bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người tham gia, vì vậy giá trị bảo hiểm cần đủ để đảm bảo sự ổn định tài chính cho người tham gia và gia đình trong trường hợp xảy ra sự cố.

Trong khi đó, giá trị bảo hiểm của bảo hiểm phi nhân thọ phụ thuộc vào giá trị của tài sản, công việc, hoạt động kinh doanh, hoặc các rủi ro khác được bảo vệ. Người tham gia có thể lựa chọn mức độ bảo hiểm phù hợp với giá trị của tài sản hoặc hoạt động của mình mà không cần phải đóng tiền bảo hiểm quá cao.

8 Sự khác nhau về tính linh hoạt

Bảo hiểm nhân thọ thường có tính linh hoạt cao hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ. Người tham gia có thể điều chỉnh mức đóng tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, và các điều khoản hợp đồng theo nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Họ cũng có thể đóng tiền bảo hiểm một lần đóng trước hoặc đóng định kỳ, tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm.

Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường có ít sự linh hoạt hơn. Người tham gia phải tuân theo các điều khoản hợp đồng đã được định sẵn và không thể thay đổi trong quá trình hợp đồng diễn ra. Việc đóng tiền bảo hiểm cũng thường là định kỳ và không có sự linh hoạt trong việc thay đổi mức đóng tiền hoặc thời hạn bảo hiểm.

9 Sự khác nhau về lợi ích sau khi hết hạn bảo hiểm

Một điểm khác biệt quan trọng giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ là lợi ích sau khi hết hạn bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ thường có lợi ích sau khi hết hạn bảo hiểm, bao gồm khoản tiền tích luỹ hoặc mức độ bảo hiểm đã đóng trước được trả lại cho người tham gia. Điều này giúp người tham gia có nguồn tiền dự phòng hoặc tiền hưu trí sau khi hết thời hạn bảo hiểm.

Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường không có lợi ích sau khi hết hạn bảo hiểm. Người tham gia chỉ được hưởng lợi ích trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và sau khi hết thời hạn, không có khoản tiền tích luỹ hoặc mức độ bảo hiểm được hoàn lại.

10 Sự khác nhau về rủi ro bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ cũng khác nhau về rủi ro bảo hiểm mà người tham gia đối mặt. Bảo hiểm nhân thọ thường đảm bảo tính m

ô cùng cao cho người tham gia, đặc biệt là trong trường hợp đột ngột mất khả năng lao động do tai nạn hoặc bệnh tật. Khi người tham gia không thể làm việc, chính sách bảo hiểm nhân thọ sẽ đảm bảo tiền trợ cấp hàng tháng giúp duy trì cuộc sống hàng ngày và đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ đảm bảo rủi ro cụ thể liên quan đến một sự kiện nhất định, chẳng hạn như tai nạn giao thông hoặc cháy nổ. Các rủi ro khác có thể không được bao gồm trong chính sách này, điều này đồng nghĩa với việc người tham gia cần phải đầu tư vào nhiều chính sách khác nhau để đảm bảo bảo vệ đầy đủ cho các rủi ro khác nhau.

11 Sự khác nhau về tính đầu tư

Bảo hiểm nhân thọ còn được xem là một hình thức đầu tư, nơi người tham gia có thể tích luỹ tiền và đầu tư vào các quỹ hoặc các tài sản khác để tăng giá trị đầu tư theo thời gian. Tùy thuộc vào loại chính sách và công ty bảo hiểm, người tham gia có thể được cung cấp các tùy chọn đầu tư khác nhau để tận dụng cơ hội sinh lãi từ thị trường tài chính.

Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường không có tính đầu tư. Người tham gia chỉ đơn thuần đóng tiền bảo hiểm để đảm bảo bảo vệ trong trường hợp xảy ra rủi ro được bảo hiểm. Không có tính đầu tư hoặc tiềm năng sinh lãi từ các quỹ hoặc tài sản khác.

12 Sự khác nhau về phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ thường có phạm vi bảo hiểm lâu dài, kéo dài từ nhiều năm đến cả đời của người tham gia. Chính sách này có thể đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích luỹ tài sản của người tham gia trong nhiều giai đoạn cuộc đời.

Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường có phạm vi bảo hiểm ngắn hạn, thường là một năm hoặc một số

thời gian ngắn hơn. Chính sách này thường chỉ đảm bảo cho một sự kiện cụ thể hoặc một khoảng thời gian ngắn, sau đó cần phải gia hạn hoặc mua lại chính sách mới.

13 Tổng kết

Tóm lại, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ là hai dạng bảo hiểm khác nhau, với các đặc điểm riêng biệt. Bảo hiểm nhân thọ có tính đa năng hơn, cung cấp bảo vệ dài hạn, tích luỹ giá trị đầu tư và đáp ứng nhu cầu trong nhiều giai đoạn cuộc đời. Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ đảm bảo rủi ro cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn và không có tính đầu tư.

Trước khi quyết định mua bảo hiểm, người tham gia nên tìm hiểu kỹ về tính chất, phạm vi bảo hiểm, giá trị đầu tư, và các điều khoản của từng loại bảo hiểm để chọn lựa phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình. Nên tham khảo ý kiến chuyên gia và đọc kỹ các điều khoản trong chính sách để hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm.

14 Câu hỏi thường gặp (FAQs)

 1. Tôi cần mua bảo hiểm nào là tốt nhất cho tương lai của tôi?
 • Để chọn loại bảo hiểm phù hợp, bạn nên xem xét nhu cầu và mục tiêu tài chính của bạn. Nếu bạn cần bảo vệ dài hạn, tích luỹ giá trị đầu tư và đáp ứng nhu cầu trong nhiều giai đoạn cuộc đời, thì bảo hiểm nhân thọ có thể là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần bảo vệ rủi ro cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn, thì bảo hiểm phi nhân thọ có thể phù hợp hơn.
 1. Tôi có thể đổi từ bảo hiểm nhân thọ sang bảo hiểm phi nhân thọ hoặc ngược lại không?
 • Tùy thuộc vào điều khoản của từng chính sách, bạn có thể có khả năng đổi từ bảo hiểm nhân thọ sang bảo hiểm phi nhân thọ hoặc ngược lại. Tuy nhiên, việc này cần phải tuân theo quy định của công ty bảo hiểm và có thể liên quan đến phí và điều kiện cụ thể. Nên tham khảo ý kiến của công ty bảo hiểm hoặc đại lý để biết thêm thông tin chi tiết.
 1. Tôi cần bao nhiêu tiền bảo hiểm là đủ?
 • Số tiền bảo hiểm cần thiết phụ thuộc vào nhu cầu tài chính của bạn, bao gồm các khoản chi tiêu hàng ngày, nợ nần, học phí, tiền hưu trí và các mục tiêu tài chính khác. Nên xem xét tổng thu nhập, nhu cầu chi tiêu và mục tiêu tài chính của bạn để xác định số tiền bảo hiểm phù hợp.
5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
TOP
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x

1 Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hợp đồng bảo hiểm mà người tham gia đóng tiền định kỳ (thường là

2 Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại bảo hiểm không liên quan đến tính mạng hay sức khỏe của người

3 Sự khác nhau về tính chất của đối tượng bảo vệ

Bảo hiểm nhân thọ chủ yếu bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người tham gia. Đây là loại

4 Đơn vị bán bảo hiểm sức khỏe uy tín:

Bảo hiểm Manulife tham gia tại đây Bảo hiểm Hanwhalife tham gia tại đây Bảo hiểm Affina tham gia tại

5 Sự khác nhau về mục đích sử dụng của bảo hiểm

Mục đích sử dụng của bảo hiểm nhân thọ chủ yếu là đảm bảo nguồn thu nhập thay thế cho

6 Sự khác nhau về thời hạn bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ thường có thời hạn dài hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ. Thời hạn của

7 Sự khác nhau về giá trị bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ thường có giá trị bảo hiểm cao hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ. Điều

8 Sự khác nhau về tính linh hoạt

Bảo hiểm nhân thọ thường có tính linh hoạt cao hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ. Người tham

9 Sự khác nhau về lợi ích sau khi hết hạn bảo hiểm

Một điểm khác biệt quan trọng giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ là lợi ích

10 Sự khác nhau về rủi ro bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ cũng khác nhau về rủi ro bảo hiểm mà người

11 Sự khác nhau về tính đầu tư

Bảo hiểm nhân thọ còn được xem là một hình thức đầu tư, nơi người tham gia có thể tích

12 Sự khác nhau về phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ thường có phạm vi bảo hiểm lâu dài, kéo dài từ nhiều năm đến cả đời

13 Tổng kết

Tóm lại, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ là hai dạng bảo hiểm khác nhau, với

14 Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tôi cần mua bảo hiểm nào là tốt nhất cho tương lai của tôi?

Bảo hiểm ô tô bắt buộc là gì (trách nhiệm dân sự)

Giới thiệu về bảo hiểm ô tô bắt buộc Bảo hiểm ô tô bắt buộc, hay còn được gọi là

Bảo hiểm ô tô: Giải thích và Các đơn vị bảo hiểm ô tô uy tín

Bảo hiểm ô tô là một loại hợp đồng bảo hiểm giúp bảo vệ chủ sở hữu xe ô tô

Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ là gì, lợi ích ra sao

Bảo hiểm là một công cụ tài chính hữu hiệu để bảo vệ chúng ta và gia đình khỏi những

Bảo hiểm sức khỏe là gì? Kiến thức chi tiết và dễ hiểu nhất

Bảo hiểm sức khỏe là một dạng bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ và đảm bảo sức khỏe

Affina là gì? Có nên mua bảo hiểm tại Affina

Giới thiệu về Affina Affina là một sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hàng đầu, được cung cấp bởi một

Liên hệ chúng tôi

 • 1 Bảo hiểm nhân thọ là gì?
 • 2 Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?
 • 3 Sự khác nhau về tính chất của đối tượng bảo vệ
 • 4 Đơn vị bán bảo hiểm sức khỏe uy tín:
 • 5 Sự khác nhau về mục đích sử dụng của bảo hiểm
 • 6 Sự khác nhau về thời hạn bảo hiểm
 • 7 Sự khác nhau về giá trị bảo hiểm
 • 8 Sự khác nhau về tính linh hoạt
 • 9 Sự khác nhau về lợi ích sau khi hết hạn bảo hiểm
 • 10 Sự khác nhau về rủi ro bảo hiểm
 • 11 Sự khác nhau về tính đầu tư
 • 12 Sự khác nhau về phạm vi bảo hiểm
 • 13 Tổng kết
 • 14 Câu hỏi thường gặp (FAQs)
 • Bảo hiểm ô tô bắt buộc là gì (trách nhiệm dân sự)
 • Bảo hiểm ô tô: Giải thích và Các đơn vị bảo hiểm ô tô uy tín
 • Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ là gì, lợi ích ra sao
 • Bảo hiểm sức khỏe là gì? Kiến thức chi tiết và dễ hiểu nhất
 • Affina là gì? Có nên mua bảo hiểm tại Affina
 • Liên hệ chúng tôi